"Zot inn ofer mwa Rs 250 000 pou transport Rs 8,5 milion eroinn"

Bann ofisie Criminal Investigation Division (CID) Western Division inn frap enn bon kou. Zot inn gayn bann informasion konsernan enn Ougandaise ki ti ariv Moris abor enn vol sorti Ouganda,samdi le 28 aout 2021, ki ti transport enn kantite inportan eroinn.

Ougandaise-la.

Read more...

Li'nn resi travers 'green channel' san ki bann dwanie ek ofisie Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU) baze aeropor gayn kont. Pasez-la inn par laswit al so lotel ki trouv dan sid-ouest lil Moris.

Se akoz samem enn lekip mene par serzan Botharrygadoo ek plase sou komandman sirintanda lapolis Bansoodeb inn debark dan lasam Ougandaise-la lindi gramatin le 30 aout 2021. Zot ti akonpanie par bann manb brigad anti-drog.

Kan zot inn penetre dan lasam, zot inn tomb lor enn tipti valiz. Zot inn dekouver 50 boulet eroinn pou enn valer marsan Rs 8,5 milion. Pasez-la, Sharone Cindy Auma, 27-an, inn konfie ki li ti aval bann boulet eroinn-la avan anbark pou Moris.

Se enn Ougandais, li dir, ki'nn ofer li 6000 USD (Rs 250 000) pou transport ladrog-la. Li ti bizin, par laswit, remet bann 50 boulet eroinn-la a bann kontak lokal kouma li ariv Moris.

Enn lekzersis 'controlled delivery' ti met anplas par lekip serzan Botharrygadoo ek inspekter Azor depi brigad anti-drog. Apre de zour sirveyans, zot pasians inn fini par peye.

De individi finn prezant zot mem dan lotel merkredi le 1e septam 2021 ver 15-z-er pou rekiper ladrog-la. Ishwarduth Bhurten, enn abitan Montagne-Longue ek 42-z-an, inn arete tandik ki so konplis inn sove.